Utbildningar

Första Hjälpen

Kursbeskrivning
Den här kursen innehåller den grundläggande HLR-utbildningen samt hur du ska gå tillväga vid första hjälpen tills dess att professionell hjälp anländer. Här får du lära dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt. Kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad för den drabbade. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs.

Tid: Kursen tar ca 4 timmar
Maximalt antal deltagare per kurs: 12st
Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna samt att vi skall kunna garantera en hög kvalitet på er utbildning.

Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
  • Med kunskaperna som grund vara motiverad att ingripa vid ett livshotande tillstånd.

Förkunskaper
  •  Inläst kursbok
  • Genomfört webbutbildning Första hjälpen med godkänt resultat.

Intresseförfrågan för bokad utbildning

Fyll i nedanstående formulär för att få ett prisförslag på önskad HLR kurs.

Med professionella utbildningar av hög kvalitet, möjlighet att hyra eller köpa hjärtstartare och bra service kan vi tillsammans rädda liv.
Hoppas vi ses!