Utbildningar

Brandfarliga arbeten

Kursbeskrivning
Utbildningen är tänkt för personer, anställda eller entreprenörer som arbetar med moment där brand kan uppstå. Försäkringsbolagen och arbetsmiljöverket kräver att alla som arbetar med heta arbeten ska ha ett certifikat för att få utföra dessa arbeten. Utbildningen i brandfarliga arbeten ger dig ett sådant certifikat som är giltigt under 5 år.

Brandfarliga Arbeten är en modern utbildning framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Flera branscher har deltagit under utvecklingen av utbildningen för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Kursen uppfyller de krav som försäkringsbolagens har på personal som utför eller är ansvariga för arbeten som innebär risk för brand. Efter godkänd utbildning får deltagarna ett giltigt certifikat som uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

Brandfarliga arbeten är likställd med Brandskyddsföreningens utbildning, Heta arbeten.

Målgrupp
Kursen är avsedd för all personal som utför tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning. Exempelvis byggarbeten, takläggning, lödning, torkning, håltagning, asfaltläggning, kap- och/eller skärarbeten samt svetsning. Alla som arbetar med dessa arbetsuppgifter ska vara certifierade i brandfarliga arbeten.

Utbildningen är även avsedd för dig som arbetar som beställare, brandvakt eller tillståndsansvarig och som behöver en certifiering för att få utföra dessa arbeten

Lärandemål, Brandfarliga arbeten
Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna tillämpa kunskapen på sin arbetsplats och på så sätt kunna förebygga och upptäcka risker för brand i sitt arbete.

I samarbete med
Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Kurstillfällen 2023:
11/12
Plats: Hemlingbystugan Gävle
Tid: 8.00- 15.00
Pris: 2250kr ex moms per deltagare
Kurslitteratur, certifikat, fika och lunch ingår.

För företagsanpssad utbildning så kontakta oss gärna för en offert.


Intresseförfrågan för bokad utbildning

Fyll i nedanstående formulär för att få ett prisförslag på önskad HLR kurs.

Med professionella utbildningar av hög kvalitet, möjlighet att hyra eller köpa hjärtstartare och bra service kan vi tillsammans rädda liv.
Hoppas vi ses!